Informácie o spracovaní

Preprava & skladovanie

Výrobky RHEINZINK treba každopádne skladovať a prepravovať v suchom a vetranom prostredí. Preto je potrebné zabrániť otvorenej preprave, najmä  pri premenlivom počasí. Pre optimálne skladovanie na stavenisku je nevyhnutné požadovať pridelenie suchého vetraného skladu.

Pri zanedbaní týchto pravidiel treba rátať s tvorbou hydroxidu zinočnatého. Treba zabrániť:

 • zakrytiu zvitkov alebo predprofilovaných krytinových pásov bez možnosti prevzdušňovania
 • obaleniu s možnosťou zarosenia
 • skladovaniu na vlhkej zemi
 • preprave / skladovaniu na vlhkých paletách
 • priveľmi tesnému ukladaniu materiálu na seba a vedľa seba pri preprave a skladovaní (aj kvôli predchádzaniu oderov)

  Na požiadanie dodávame zvitky aj v lepenom obale. Tento obal slúži na posilnenie zvitkov a zabraňuje ich deformovaniu pri dlhšom skladovaní.

Čistenie RHEINZINK- prePATINA povrchov

RHEINZINK je prírodný materiál, ktorý na svojom povrchu tvorí pevne priľnavú a prirodzenú ochrannú vrstvu, takzvanú patinu. Tvorbou patiny si tento materiál sám vytvára ochranu a žiadne ďalšie nátery alebo povrchové úpravy nie sú potrebné. Zároveň prostredníctvom prirodzeného starnutia materiálu a kontaktom s dažďovou vodou dochádza k samočisteniu materiálu, takže materiál RHEINZINK na rozdiel od povrchovo upravených materiálov nepotrebuje žiadne čistenie alebo údržbu. Počas výstavby môže dôjsť k rôznym znečisteniam napr. z prachu alebo odtlačkov prstov. Taktiež sa môžu vyskytnúť znečistenia z vtáčieho trusu alebo iných vonkajších vplyvov. Tieto môžu byť v bežnom prípade priamo po znečistení odstránené prostriedkom RHEINZINK- Sweeper. Sweeper je ochranný olej na povrchy, ktorý je určený na čistenie kovov na strechách a fasádach. Odporúčania na použitie RHEINZINK- Sweeper a všeobecné odporúčania na čistenie RHEINZINK- prePATINA povrchov sme pre vás pripravili v časti na stiahnutie.


Ochrana povrchu

Naše tabule a zvitky dodávame podľa požiadavky s ochrannou fóliou, ktorá chráni materiál počas spracovania a montáže.

Naše fasádne systémy sa dodávajú zásadne s ochrannou fóliou. Upozorňujeme však na to, že ochrané fólie môžu zmeniť vlastnosti materiálu na základe vplyvov poveternosti (UV/žiarenie, mráz, zmeny teplôt a vlhkosť). Z tohto dôvodu odporúčame odstrániť fóliu hneď po montáži.

Reakcia na vonkajšie vplyvy


Vplyv na atopické kovy alebo iné materiály

bez výhrad:

 • hlinik, čistý alebo povrchovo farebne upravený
 • olovo
 • nerezová oceľ
 • pozinkovaná oceľ (možné sú stopy po stekajúcej hrdzi a príp. cez nechránené režné hrany)


s výhradami:

 • meď
 • nechránené, bitumenové strešné pásy (korózia oxidáciou kyselín)
 • PVC- strešné izolácie (kyslá emisia) 

Vplyv iných látok

 • minerálne materiály, ako vápno, cement, sádra pôsobia svojou vlhkosťou na kovy korozívne. Medzi profily RHEINZINK a tieto stavebné látky treba namontovať vhodnú deliacu vrstvu. 
  Postup montáže: omietacie práce pred aplikáciou materiálu RHEINZINK (podľa možnosti použiť fóliovaný materiál). 
 • posypová soľ v súčinnosti s vlhkosťou pôsobí na kov korozívne
 • čistiace prostriedky a slinok pôsobia na kov korozívne

Vplyv olejového vykurovania

Sfarbenia spôsobené zrážaním spalín z olejového vykurovania bývajú na svetlých krytinových materiáloch viditeľné. Vykurovací olej obsahuje malé, nehorľavé častice popolu a síry a niekedy aj železité prísady. Usadeniny, ktoré z toho na povrchu vznikajú, neovplyvňujú životnosť materiálu.

RHEINZINK zaujme širokými možnosťami použitia pre zastrešenie, fasádne systémy, odvodnenie striech a architektonické detaily. Výberom medzi prirodzene patinujícími, fosfátovanými a farebnými povrchmi má materiál univerzálne použitie a hodí sa k širokej škále stavebných materiálov a architektonických štýlov. To umožňuje uplatniť v praxi prakticky akúkoľvek víziu.

V pokynoch pre materiál a spracovanie sa dozviete všetko o možnostiach nášho materiálu a rôznych produktových radách. Okrem všeobecných informácií sú zahrnuté dôležité informácie o preprave, skladovaní a používaní, ako aj správanie voči vonkajším vplyvom.

 

 

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
RHEINZINK PRODUKTLINIEN - Hinweise zu Material und Vearbeitung
3 MB PDF Deutsch 18.06.20


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565