Informácie o spracovaní

Preprava & skladovanie

Výrobky RHEINZINK treba každopádne skladovať a prepravovať v suchom a vetranom prostredí. Preto je potrebné zabrániť otvorenej preprave, najmä  pri premenlivom počasí. Pre optimálne skladovanie na stavenisku je nevyhnutné požadovať pridelenie suchého vetraného skladu.

Pri zanedbaní týchto pravidiel treba rátať s tvorbou hydroxidu zinočnatého. Treba zabrániť:

 • zakrytiu zvitkov alebo predprofilovaných krytinových pásov bez možnosti prevzdušňovania
 • obaleniu s možnosťou zarosenia
 • skladovaniu na vlhkej zemi
 • preprave / skladovaniu na vlhkých paletách
 • priveľmi tesnému ukladaniu materiálu na seba a vedľa seba pri preprave a skladovaní (aj kvôli predchádzaniu oderov)

  Na požiadanie dodávame zvitky aj v lepenom obale. Tento obal slúži na posilnenie zvitkov a zabraňuje ich deformovaniu pri dlhšom skladovaní.

Čistenie RHEINZINK- prePATINA povrchov

RHEINZINK je prírodný materiál, ktorý na svojom povrchu tvorí pevne priľnavú a prirodzenú ochrannú vrstvu, takzvanú patinu. Tvorbou patiny si tento materiál sám vytvára ochranu a žiadne ďalšie nátery alebo povrchové úpravy nie sú potrebné. Zároveň prostredníctvom prirodzeného starnutia materiálu a kontaktom s dažďovou vodou dochádza k samočisteniu materiálu, takže materiál RHEINZINK na rozdiel od povrchovo upravených materiálov nepotrebuje žiadne čistenie alebo údržbu. Počas výstavby môže dôjsť k rôznym znečisteniam napr. z prachu alebo odtlačkov prstov. Taktiež sa môžu vyskytnúť znečistenia z vtáčieho trusu alebo iných vonkajších vplyvov. Tieto môžu byť v bežnom prípade priamo po znečistení odstránené prostriedkom RHEINZINK- Sweeper. Sweeper je ochranný olej na povrchy, ktorý je určený na čistenie kovov na strechách a fasádach. Odporúčania na použitie RHEINZINK- Sweeper a všeobecné odporúčania na čistenie RHEINZINK- prePATINA povrchov sme pre vás pripravili v časti na stiahnutie.


Ochrana povrchu

Naše tabule a zvitky dodávame podľa požiadavky s ochrannou fóliou, ktorá chráni materiál počas spracovania a montáže.

Naše fasádne systémy sa dodávajú zásadne s ochrannou fóliou. Upozorňujeme však na to, že ochrané fólie môžu zmeniť vlastnosti materiálu na základe vplyvov poveternosti (UV/žiarenie, mráz, zmeny teplôt a vlhkosť). Z tohto dôvodu odporúčame odstrániť fóliu hneď po montáži.

Reakcia na vonkajšie vplyvy


Vplyv na atopické kovy alebo iné materiály

bez výhrad:

 • hlinik, čistý alebo povrchovo farebne upravený
 • olovo
 • nerezová oceľ
 • pozinkovaná oceľ (možné sú stopy po stekajúcej hrdzi a príp. cez nechránené režné hrany)


s výhradami:

 • meď
 • nechránené, bitumenové strešné pásy (korózia oxidáciou kyselín)
 • PVC- strešné izolácie (kyslá emisia) 

Vplyv iných látok

 • minerálne materiály, ako vápno, cement, sádra pôsobia svojou vlhkosťou na kovy korozívne. Medzi profily RHEINZINK a tieto stavebné látky treba namontovať vhodnú deliacu vrstvu. 
  Postup montáže: omietacie práce pred aplikáciou materiálu RHEINZINK (podľa možnosti použiť fóliovaný materiál). 
 • posypová soľ v súčinnosti s vlhkosťou pôsobí na kov korozívne
 • čistiace prostriedky a slinok pôsobia na kov korozívne

Vplyv olejového vykurovania

Sfarbenia spôsobené zrážaním spalín z olejového vykurovania bývajú na svetlých krytinových materiáloch viditeľné. Vykurovací olej obsahuje malé, nehorľavé častice popolu a síry a niekedy aj železité prísady. Usadeniny, ktoré z toho na povrchu vznikajú, neovplyvňujú životnosť materiálu.

Ďalšie špeciálne údaje k spracovaniu materiálu k jednotlivým produktovým skupinám nájdete v časti "Produkty".

Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Sweeper (Produktinformation)
462 KB PDF Deutsch 15.12.17


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565