História zinku

Úvod

Dlho pred objavením zinku ako kovu sa zinkové rudy používali spolu s meďou ako legovacia prísada pri výrobe mosadze a zinkové soli sa uplatnili v oblasti medicíny. Mosadzné predmety sú známe už z 3. st. pred Kr. z Babylonu, Asýrie a z rokov 1400 až 1000 pred Kr. z Palestíny.

Dôkaz o prvom pridaní zinku do medi pochádza z 5 st. pred Kr. Na ostrove Rodos sa našiel ozdobný predmet, v ktorom sa potvrdzuje jeho prítomnosť. Aj keď sa zinok odvtedy používal napríklad pri výrobe mosadze, prešlo ešte veľa storočí, kým bol tento kov identifikovaný. Pojem „zinok“ sa etabloval až v 17. storočí so znovuobjavením tohto materiálu.

Zinok sa v prírode nachádza výlučne v zlúčeninách, z toho dôvodu sa vyrábal najskôr z uhličitanu zinočnatého, soli zinku. Bol vhodný predovšetkým na legovanie kovov, a preto sa najprv používal ako zložka pri výrobe mincí. Zinkové rudy sa síce používali od doby bronzovej, ale až omnoho neskôr sa zistilo, že ide o samostatný prvok, t. j. látku, ktorá sa ďalej nedá rozložiť. Zinok sa až do konca 18. storočia dovážal prevažne z Indie a bol veľmi drahý. 

Pôvodná výroba a využívanie zinku v Indii a Číne

Okolo roku 1200 po Kr. sa v Indii vyrábal metalický zinok. Proces sa popisuje ako výroba nového zinku,  podobného kovu. Pritom sa nepriamo roztavila zinková ruda s dreveným uhlím v uzavretom taviacom kotli. Vznikla zinková para, ktorá sa v kondenzačnej nádobe pod taviacim kotlom ochladzovala okolitým vzduchom. Tak sa vytvoril metalický zinok (obrázok 1).

Benátčan Marco Polo (1254-1324) informuje o výrobe oxidu zinočnatého v Perzii. Peržania vtedy používali roztok vitriolu zinočnatého (ZnSO4×7H2O) na ošetrovanie zápalu očí. Sulfát zinku (ZnSO4) je aj dnes v medicíne používaný ako adstringencium a antiseptikum.  

V roku 1374 objavili Hindovia zinok ako nový kov, ôsmy toho času.  
Výroba zinku, síce obmedzená, existovala už vtedy a taktiež  obchod...


Úplné znenie článku o histórii zinku (niekdajšia výroba a využitie, dnešné výrobné procesy, výskyt a rezervy) si môžete prečítať v PDF formáte.

Nemecká verzia
Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
Die Geschichte des Zinks
553 KB PDF Deutsch 19.06.13


Anglická verzia
Označiť na stiahnutie. Predtým pozrieť? Kliknite na titul dokumentu. dodatočne vyžiadať poštou Veľkosť Typ Jazyk Zmena
Select all Select all
  
The history of zinc
531 KB PDF English 09.04.13


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565