Impressum

Vydavateľ:

RHEINZINK SK s.r.o.
Zadunajská cesta 6
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 4565
info(at)rheinzink.sk
www.rheinzink.sk

RHEINZINK SK s.r.o.
Sídlo firmy: Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava, IČO:35 93 08 02, DIČ: SK 2021 999 397

Registr.: Okresný súd Bratislava I., obchodný register, odd. s.r.o., vl.č.: 35671/B

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+421 2 5341 4565