Dôležité! Ak máte problémy so zobrazením, kliknite prosím tu.
2016_10
ŠKOLENIE KLAMPIAROV 2017

Pozor, uzávierka prihlášok na školenie A už 2.12.2016!

Vážení obchodní partneri, na rok 2017 sme pre Vás pripravili päťdňové obľúbené semináre:

1 / SEMINÁR A - základný
PRAKTICKÉ POUŽITIE MATERIÁLU RHEINZINK NA STREŠNÉ KRYTINY A OPLECHOVANIE

Termín: 9.1. - 13.1. 2017
Miesto: SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové, Česká republika

Semináre sú zamerané na praktickú prácu s materiálom. Účastníci si precvičia najbežnejšie detaily formou oplechovania stolových modelov (dilatačné ukončenie odkvapu strechy, napojenie na zvislú stenu, vnútorný roh, hrebeň, nárožie, komín v plechovej krytine, a i.). Časový priestor je venovaný aj spájkovaniu materiálu. Praktické cvičenia sú doplnené o nutné teoretické základy tak, aby remeselník získal čo najucelenejšie informácie.

2 / SEMINÁR B - nadstavbový
PRAKTICKÉ POUŽITIE JEDNOTLIVÝCH KLAMPIARSKYCH DETAILOV PRI REALIZÁCII NA KONKRÉTNEJ STRECHE

Termín: 20.2. - 24.2. 2017
Miesto: sídlo firmy RHEINZINK Austria GmbH, Herzogenburg, Rakúsko

Seminár B je nadstavbový stupeň pre absolventov Seminára A. Tu sú prakticky precvičované ďalšie dôležité detaily strechy s cieľom prehĺbenia a rozšírenia doterajších poznatkov a remeselnej zručnosti. Každý účastník pracuje samostatne na zmenšenom modeli reálnej strechy, kde sú koncentrované všetky dôležité klampiarske detaily. Podmienkou účasti je absolvovanie Seminára A.

Podstatná teória, dôkladná prax
Kapacita seminárov je maximálne 20 účastníkov. Teoretická časť školenia je jednoduchá a zrozumiteľná. Účastníci v nej získajú základné informácie o zásadách spracovania materiálu. Praktická časť prebieha za podmienok blízkych praxi. Remeselníci po absolvovaní seminárov dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia firmy RHEINZINK.
Inštruktor školenia je profesionálny školiteľ firmy RHEINZINK.

Ďalšie podrobné informácie o obsahovej náplni školení nájdete tu.

Máte záujem o podrobnú náplň školenia, organizačné informácie alebo o prihlášku s aktuálnymi cenami? Kontaktujte nás: mailto:info@rheinzink.sk
Tel.: 00421 911 245 945